Bijna helft van de Belgen is te zwaar


overgewicht

45% van de Belgen van 3 tot 65 jaar heeft een te hoge BMI, 29% heeft overgewicht en 16% is zelfs obees. Dat blijkt uit het eerste rapport van de Voedselconsumptiepeiling 2014-2015, een initiatief van minister van Volksgezondheid Maggie De Block. Slechts één vierde wil zelfs vermageren, en nog eens één vierde maakt zich geen zorgen om zijn gewicht.

Voor de Voedselconsumptiepeiling 2014-2015 werden 3.461 willekeurig geselecteerde personen tussen 3 en 65 jaar in heel België bevraagd naar hun eetgedrag. Deze ondervraging gebeurde ook al eens in 2004, maar in tegenstelling tot tien jaar geleden lag de focus nu meer op kinderen en adolescenten. Dit eerste van drie rapporten draait rond de afmetingen van het lichaam (antropometrie), onze voedingsgewoonten en onze mening over het voedingsbeleid. Het tweede rapport volgt in januari.Mannen en ouderen
Mannen blijken vaker last te hebben van overgewicht dan vrouwen en overgewicht neemt ook toe met de leeftijd: vanaf 35 jaar lijdt al meer dan één derde van de bevolking aan overgewicht en meer dan één vijfde aan obesitas. Vanuit socio-economisch oogpunt hebben personen met een hoger diplomagemiddeld een lagere BMI. Verder ligt het gemiddelde BMI hoger in Wallonië dan in Vlaanderen.Open voor verbetering?
Opvallend is dat één op de vijf bevraagden wel al een specifiek dieet volgt, meestal om gezondheidsredenen maar soms ook wegens religieuze of filosofische motieven. Toch wil slechts één vierde van de ondervraagden uit zichzelf vermageren, en maakt nog eens één vierde zich geen zorgen om zijn gewicht. De helft van de respondenten wil zijn gewicht stabiel houden. 47% staat wel positief tegenover een heffing van taksen op ongezonde voeding, en 74% is voorstander van maatregelen om gezonde voeding zoals groenten en fruit financieel te ondersteunen.

(Bron: Het Laatste Nieuws)